REC JAGAT

Jagat (dzagat) ima, kao i mnoge reci na sanskritu, mnoga znacenja i neka od njih su ova:

celokupan svet, celokupni univerzum, kosmicka manifestacija, sve sto je zivo i sve sto je bezivotno.